Sinergija primjene inteligentnih metoda u procjeni ponašanja zgrada, elemenata i materijala i inovativna uporaba recikliranih građevinskih materijala zasnovana na eksperimentalnim i novim pristupima za uspostavu održivog životnog prostora.

O projektu

1.9.2023. započela je provedba trogodišnjeg projekta IM4StEM, financiranog iz programa Erasmus+. Strateška partnerstva u visokom obrazovanju, u kojem je Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku nositelj konzorcija. Ispred Sveučilišta aktivnosti provodi Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek. U projektu ispred Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku sudjeluje i Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek.

Partneri sveučilišta na projektu

Tijekom provedbe projekta izradit će se međunarodna baza podataka koja će sadržavati karakteristike zgrada, elemenata i materijala, s do sada najvećim brojem ulaznih parametara. Baza će biti svima dostupna online. Potonje će rezultirati izradom predikcija u području potresnog rizika, ali i
stvoriti temelj za buduća istraživanja u tom području, kao i području zaštite od potresa, kako svih zemalja članica konzorcija, tako potencijalno i šire. U aktivnosti projekta će, uz profesore, biti uključeni i studenti, čime se velikom broju budućih inženjera omogućava stjecanje novih znanja i vještina, kao i povezivanje s kolegama iz države i inozemstva. Time se budućim inženjerima, projektantima i izvođačima daju konkretna znanja i alati
(digitalni) u području potresnog rizika, ali i za aktivno participiranje u razvoju budućeg održivog sustava gospodarenja građevinskim otpadom. Multidisciplinarno, kroz uključivanje studenata i profesora u istraživanje potresnog rizika, predikcija potresnih oštećenja i ispitivanja novih recikliranih građevnih materijala, uz primjenu digitalnih alata i strojnog učenja, konzorcij od 7 partnera ojačat će kapacitete u radu, istraživanju i nastavi s ciljem obrazovanja za održivi razvoj. Okosnica aktivnosti je virtualna i kombinirana suradnja uz primjenu IT alata te aktivno uključivanje svih dionika iz javnog i privatnog sektora u diseminaciju.