Radni paketi

1 Project Management

Cilj WP 1 je osigurati jasan i učinkovit tijek rada na projektu.

2 Internacionalizacija istraživanja i obrazovnih procesa digitalizacijom u visokom obrazovanju

Posebni ciljevi ovog paketa su:

  1. Ojačati kompetencije studenata i nastavnog osoblja partnerskih visokih ustanova u primjeni digitalnih alata u nastavi, istraživanjima i praksi.
  1. Stvaranje međunarodne baze podataka o zgradama, elementima i materijalima koja će omogućiti neophodne analize i predikcije na međunarodnoj razini, ali i biti temelj za buduće međunarodne projekte u visokom obrazovanju, ali i privatnom i javnom sektoru.
  2. Omogućiti suradničko učenje partnerskih visokih ustanova pohađanjem Trening Trenera (ToT), ali i zajedničkim terenskim i istraživačkim radom i objedinjavanjem podataka i istraživanja. Rezultat ovog zajedničkog rada je primjenjiv u javnom i realnom sektoru.
3 Integracija STEM disciplina u znanstvenom i obrazovnom radu kroz primjenu metoda umjetne inteligencije u građevinarstvu

Posebni ciljevi ovog paketa su:

  1. Ojačati kompetencije studenata i nastavnog osoblja partnerskih visokoobrazovnih ustanova u primjeni metoda strojnog učenja u nastavi, istraživanjima i praksi, novim kolegijima i dopunom sadržaja kolegija, objavom webinara, te Trening Trenera (ToT).
  2. Osnaživanje partnerskih veza zajedničkom obradom rezultata analize primjene u predikciji oštetljivosti, nosivosti ziđa i čvrstoće materijala te zajedničkim planiranjem za primjenu na zajednički prikupljenim podatcima. U konzorcij su pozvane institucije koje se nadopunjuju ekspertizama.
  1. Omogućiti suradničko učenje partnerskih visokih ustanova su-nositeljstvom novih kolegija u cilju profesionalnog razvoja pojedinca, ali i institucije.
4 Inovativnost u prevenciji, odlaganju i oporabi građevinskog otpada

Posebni ciljevi ovog paketa su:

  1. Ojačati ključne kompetencije i zelene vještine studenata i nastavnog osoblja partnerskih visokih ustanova u području prevencije i oporabe građevnog otpada u nastavi, istraživanjima i praksi dopunom sadržaja kolegija
  1. Osnaživanje partnerskih veza zajedničkim znanstveno-istraživačkim radom u području primjenjivom u javnom i realnom sektoru te zajedničkom izradom smjernica za osiguranje uvjeta postizanja ciljeva politike u oporabi građevnog otpada
  2. Unaprijediti kurikulum partnerskih institucija implementacijom tema ekološke održivosti u nastavu
  3. Omogućiti suradničko učenje partnerskih visokih ustanova zajedničkim radom u laboratorijima i stvaranjem zajedničke baze međunarodnih primjera dobre prakse prevencije, odlaganja i oporabe građevinskog otpada .