Aktivnost: Prikupljanje podataka u Petrinji – 23.10.2023. – 26.10.2023.

U razdoblju od 23.10.2023. – 26.10.2023. provodila se aktivnost prikupljanja podataka o zgradama
oštećenim u petrinjskom potresu i obilazak nekoliko zgrada obnove s primjerima dobre prakse
pojačanja zgrada kulturne baštine.

Aktivnost se provodila u sklopu trogodišnjeg Erasmus+ projekta Strateška partnerstva u visokom obrazovanju – Intelligent Methods for Structures, Elements and Materials (akronim: IM4StEM). U ovoj aktivnosti sudjelovali su studenti 2. godine diplomskog studija, smjer Nosive konstrukcije,
koji trenutno pohađaju izborne predmete „Zidane konstrukcije I” i „Potresni rizik”, čija je nositeljica prof.dr.sc. Marijana Hadzima-Nyarko.

Prvu skupinu studenata i profesora u ponedjeljak, 23. listopada u Gradskoj upravi
primila je pročelnica Stručne službe Grada Petrinje Ljuba Crnković, a u srijedu, 25.
listopada drugu skupinu studenata i profesora primila je saborska zastupnica i
gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes poželjevši im dobrodošlicu u grad u kojem, što se tiče njihove struke, mogu sigurno puno naučiti, a budući stručnjaci poput njih su itekako potrebni na tržištu.

S aktivnostima u provedbi obnove zgrada kulturne baštine, a koju provodi Grad Petrinja
studente i profesore upoznala je pročelnica Stručne službe Ljuba Crnković.

U ovoj aktivnosti su sudjelovali prof. dr. sc. Danijel Kukaras i izv. prof. dr. sc. Borko Bulajić s Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr. sc. Željana Nikolić sa Sveučilišta u Splitu, prof. dr. sc. Ivanka Netinger Grubeša sa Sveučilišta u Sjeveru i izv. prof. dr. sc. Goran Gazić i prof. dr. sc. Marijana Hadzima-
Nyarko sa Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

O provedenoj aktivnosti su objavljene vijesti na sljedećim linkovima:

PETRINJSKI RADIO I PORTAL53:

https://portal53.hr/u-studijskom-posjetu-petrinji-borave-studenti-gradevinskog-i-arhitektonskog-fakulteta-osijek/

RADIO BANOVINA I BANOVINA PORTAL:

https://www.radio-banovina.hr/studenti-iz-hrvatske-i-srbije-posjetili-gradevinsku-arhitekturu-grada-petrinje/

SLUŽBENE STRANICE GRADA PETRINJE:

https://petrinja.hr/profesori-i-studenti-gradevinskog-fakulteta-iz-osijeka-u-nasem-gradu-provode-aktivnosti-prikupljanja-podataka-o-zgradama-ostecenima-u-petrinjskom-potresu/

Podijeli: