Obranjen diplomski rad

30. travnja 2024. obranjen je diplomski rad pod naslovom “Spektri koeficijenata oštetljivosti za odabrane parametre SDOF modela i potresne zapise” pod mentorstvom prof.dr.sc. Marijane Hadzima-Nyarko. U radu su kreirani spektri koeficijenata oštetljivosti na osnovi kojih se može provesti procjena potresne oštetljivosti odabranih stvarnih zgrada. U radu je također procijenjena potresna oštetljivost odabranih zgrada na području grada Osijeka makroseizmičkom metodom i s kanadskom metodom za brzog vizualnog pregleda. Odabrane zgrade su unesene u bazu podataka o zgradama za grad Osijek.

U suvremenom društvu, gdje je izgradnja zgrada neizbježan aspekt urbanih sredina, pitanje
potresnog rizika postaje sve relevantnije. Potresi mogu imati katastrofalne posljedice na ljudske živote, infrastrukturu i gospodarstvo, stoga je od ključne važnosti razumjeti i procijeniti potresni
rizik kako bismo poduzeli odgovarajuće korake zaštite.

Diplomski rad predstavlja jedan od rezultata projekta “Sinergija primjene inteligentnih metoda u
procjeni ponašanja zgrada, elemenata i materijala i inovativna upotreba recikliranih građevinskih
materijala zasnovana na eksperimentalnim i novim pristupima za uspostavu održivog životnog prostora”. Kroz analizu važnosti procjene potresnog rizika i prikupljanja podataka o zgradama, kao i kroz primjenu metoda procjene potresne oštetljivosti zgrada, ovaj rad doprinosi ostvarenju ciljeva projekta te boljem razumijevanju i upravljanju potresnim rizikom.

Diplomski rad - Predgovor

Podijeli: